Dé praktijk voor fysiotherapie!!

Tarieven

Indien er diensten worden verricht die vallen onder de afgesloten contracten bij zorgverzekeraars dan wordt dit rechtstreeks bij deze in rekening gebracht. Indien dit niet het geval is, of als het valt buiten de geldende polisvoorwaarden, dan wordt het praktijktarief bij de cliënt in rekening gebracht.

Praktijktarieven: 2020
Reguliere zitting € 34,50
Zitting Manuele therapie € 45,00
Aan huis toeslag € 15,00
Screening € 14,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 57,50
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag € 45,00
Intake en onderzoek na screening € 56,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Eenvoudige rapportage € 12,00
Uitgebreide tijdrovende rapportage € 45,00
Telefonisch consult € 12,50
Toeslag buiten reguliere werktijden € 15,00

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de behandeld fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Declaraties van de fysiotherapeut dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien betaling niet binnen deze termijn valt dan verkeert de cliënt in gebreke vanaf de eenendertigste dag.